Terminologija u web dizajnu

Terminologija u web dizajnu

Terminologija u web dizajnu obuhvata različite pojmove i koncepte koji se koriste u procesu kreiranja i razvoja web stranica. Evo nekoliko ključnih termina:

WEB DIZAJN
predstavlja izradu internet sajta / prezentacije, postavljanje sajta na server, podešavanje servera, osnovna SEO optimizacija, prijava sajta na pretraživače (Google pretraga, Bing...), podešavanje analitike, kreiranje e-mail adresa, prijavljivanje lokacije na Google mape, Here mape, Open Street mape

FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER
predstavlja kreiranje poslovnih naloga na pomenutim mrežama i priprema za dalje samostalno korišćenje

VIBER, TELEGRAM
obuhvata kreiranje zajednica i kanala za komunikaciju sa klijentima

REKLAMNE KAMPANJE
obuhvataju kreiranje i vođenje reklamnih kampanja (sponzorisanih objava) na Facebook-u i Instagramu mrežama

ODRŽAVANJE SAJTA
Održavanje sajta podrazumeva tehničku brigu o sajtu, ažuriranje, otklanjanje grešaka i problema, dodavanje sadržaja

CMS
engl. Content Management System je sistem za dinamičko upravljanje sadržajem koji se koristi za izradu i uređivanje sajta

Ovi pojmovi su samo neki od ključnih termina koji se koriste u web dizajnu, a postoji i mnogo drugih specifičnih termina ovisno o metodologiji, tehnologijama i trendovima u izradi internet sajta.